اقدام تحسین برانگیز ماه عسل در دعوت از مجاهد مستندساز

طوفان مردم در كل كل ساده‌ عليخانی
مرداد 13, 1394
رونمایی از «شمرهای زمان» در رسانه ملی/ پخش مستند محبوب مردم در ماه عسل
مرداد 20, 1394

اقدام تحسین برانگیز ماه عسل در دعوت از مجاهد مستندساز..

سلام..علیخانی ماه عسل بیست و دوم را با تشکر آغاز کرد. وی با یادآوری داستان زندگی عقیل از تلاش تیم ماه عسل برای رسیدگی به وضعیت معیشت عقیل گفت.

تلاشی که آنها را به 270 هزار کودک شبیه عقیل در سراسر کشور رساند و منجر به ایجاد یک موج ملی برای حمایت از این کودکان شد که ماه عسل آغازگر آن بود. اتفاق خوبی که علیخانی در این قسمت از ماه عسل از آن خبر داد این بود که در روز اول این فراخوان 80 هزار کودک حامی پیدا کردند که میان این حامیان علاوه بر مردم اسامی عوامل ماه عسل و برخی از هنرمندان و ورزشکاران را نیز می‌توان مشاهده کرد. اما علیخانی تأکید کرد: که هر حامی با در نظر گرفتن توان مالی خود حداقل یک سال و حداکثر تا زمانی که آن کودک به استقلال برسد حمایت از این کودکان را بر عهده بگیرد، و تحت تأثیر شور و هیجان تصمیمی گرفته نشود که بعد از گذشت یک ماه به فراموشی سپرده شود که این خود ضربه سنگینی بر باور این کودکان خواهد بود، چرا که آنها در جریان این ماجرا هستند و به تحقق آن امید دارند..